Vítáme vás na stránkách naší firmy.

Provádíme revize elektrických zařízení v rozsahu do 1000V
v objektech třídy "A,B", včetně hromosvodu.
Montáže, opravy a údržbu elektrických zařízení v rozsahu pro odběr
elektrické energie do 1000V v objektech třídy "A".
Výroba rozvaděčů nízkého napětí v rozsahu krytí max. IP65.


VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDÍME NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÍ ev.č.9034/7/01/EZ-M,O,,R-E2/B
VYDANÉM VE SMYSLU § 6a), odst. 1, písm. c) ZÁKONA č. 174/1968 Sb., O STÁTNÍM ODBORNÉM DOZORU
NAD BEZPEČNOSTÍ PRÁCE V PLATNÉM ZNĚNÍ A §3 VYHL. ČÚBP A ČBÚ č.20/1979 Sb.,
VE ZNĚNÍ VYHL. ČÚBP A ČBÚ č.553/1990 Sb.