REVIZE SAMOSTATNÉ ZÁSUVKY
PRO PLYNOVÝ KOTEL:


 1. zjištění stavu rozváděče (položky 02 - 07 např. 113Kč)
 2. zjištění stavu elektrického okruhu (prostor normální = 41Kč)
 3. měření izolačního odporu vnitřního zapojení rozváděče-rozvodnice(15Kč)
 4. měření izolačního odporu jedno nebo třífázového okruhu (10Kč)
 5. měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování(20Kč)
 6. měření základních elektrických veličin - U,I,P,A,cos (67Kč)
 7. měření impedance smyčky (10Kč)
 8. demontáž a opětná montáž krytu rozváděče, rozvodnice (43Kč)
 9. demontáž a opětná montáž krytu elektrického přístroje, spotřebiče, instalační krabice(19Kč)
10. kontrola dimenze vedení v závislosti na oteplení při zkratu (76Kč)

Celková cena bude součet všech deseti položek, to je v našem případě 424Kč + zjištění základních údajů, vypracování revizní zprávy je u našeho případu 25% z 424Kč. Celková částka za vypracování revizní zprávy bude 530 Kč bez DPH. (DPH=19%)