REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ


 

- Pravidelné a výchozí revize elektrických strojů a zařízení.
- Pravidelné a výchozí revize hromosvodů.
- Periodické a výchozí revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
  dle ČSN 331600 a ČSN 331610.
- Poradenská činnost při určování vnějších vlivů prostředí
  dle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51.
- Opravy případných závad z revizí.
- Obnovení dokumentace, zhotovení situačních schémat.
- Pravidelné kontroly funkčnosti proudových chráničů.